Proteomic analysis and microRNA expression profiling of plasma‐derived exosomes in primary immune thrombocytopenia

Added 57 days ago (02.08.2021)
Authors: Yunqi Sun, Yu Hou, Guiyue Meng, Panpan Han, Yajing Zhao, Haoyi Wang, Miao Xu, Yawen Wang, Jihua Qiu, Jun Peng, Linlin Shao, Lu Sun, Ming Hou
Read article