Correction to: Progression-free survival at 24 months and subsequent survival of patients with extranodal NK/T-cell lymphoma: a China Lymphoma Collaborative Group (CLCG) study

Added 47 days ago (02.08.2021)
Authors: Yong Yang; Ying Wang; Xin Liu; Xia He; Li-Ling Zhang; Gang Wu; Bao-Lin Qu; Li-Ting Qian; Xiao-Rong Hou; Fu-Quan Zhang; Xue-Ying Qiao; Hua Wang; Gao-Feng Li; Yuan Zhu; Jian-Zhong Cao; Jun-Xin Wu; Tao Wu; Su-Yu Zhu; Mei Shi; Li-Ming Xu; Hang Su; Yu-Qin Song; Jun Zhu; Yu-Jing Zhang; Hui-Qiang Huang; Chen Hu; Shu-Nan Qi; Ye-Xiong Li
Journal: Leukemia
Read article