Holographic mixed-reality neuronavigation with a head-mounted device: technical feasibility and clinical application

Added 125 days ago (02.08.2021)
Authors: Ziyu Qi; Ye Li; Xinghua Xu; Jiashu Zhang; Fangye Li; Zhichao Gan; Ruochu Xiong; Qun Wang; Shiyu Zhang; Xiaolei Chen
Read article