Temporal and time-frequency features of auditory oddball response in distinct subtypes of patients at clinical high risk for psychosis

Added 122 days ago (02.08.2021)
Authors: GuiSen Wu; XiaoChen Tang; RanPiao Gan; JiaHui Zeng; YeGang Hu; LiHua Xu; YanYan Wei; YingYing Tang; Tao Chen; ChunBo Li; JiJun Wang; TianHong Zhang
Read article