Development and validation of a novel reporter gene assay for determination of recombinant human thrombopoietin

Added 46 days ago (02.08.2021)
Authors: Jie Yuan; Jia Li; Lihua Yang; Yunying Lv; Chao Wang; Zheng Jin; Xianpu Ni; Huanzhang Xia
Read article