The regulation of macrophage polarization by hypoxia-PADI4 coordination in Rheumatoid arthritis

Added 48 days ago (02.08.2021)
Authors: Yu Cheng; Yuying Si; Lan Wang; Menglei Ding; Shanshan Yu; Liu Lu; Yide Guo; Ming Zong; Lieying Fan
Read article