Case Report: A Novel Heterozygous Mutation of CD2AP in a Chinese Family With Proteinuria Leads to Focal Segmental Glomerulosclerosis

Added 55 days ago (02.08.2021)
Authors: Yu-Xing Liu; Ai-Qian Zhang; Fang-Mei Luo; Yue Sheng; Chen-Yu Wang; Yi Dong; Liangliang Fan; Lv Liu
Read article