Ubiquitin-specific protease 15 contributes to gastric cancer progression by regulating the Wnt/β-catenin signaling pathway

Added 53 days ago (31.07.2021)
Authors: Min Zhong; Ling Zhou; Zhi Fang; Yang-Yang Yao; Jian-Ping Zou; Jian-Ping Xiong; Xiao-Jun Xiang; Jun Deng
Read article