Feasibility of totally laparoscopic gastrectomy without prophylactic drains in gastric cancer patients

Added 57 days ago (31.07.2021)
Authors: Hao Liu; Peng Jin; Xu Quan; Yi-Bin Xie; Fu-Hai Ma; Shuai Ma; Yang Li; Wen-Zhe Kang; Yan-Tao Tian
Read article