Routine histopathology of septal myectomy for hypertrophic obstructive cardiomyopathy in a greek cohort

Added 56 days ago (31.07.2021)
Authors: Nikolaos S Ioakeimidis; Antonios Pitsis; Dimitrios Ntelios; Thomas Zegkos; Timotheos Kelpis; Theodora Papamitsou; Despoina Parcharidou; Georgios Efthimiadis; Soultana Meditskou
Read article