Pharmacokinetics, Urinary Excretion, and Pharmaco-Metabolomic Study of Tebipenem Pivoxil Granules After Single Escalating Oral Dose in Healthy Chinese Volunteers

Added 51 days ago (31.07.2021)
Authors: Zeyun Li; Mei Su; Weiyan Cheng; Jueyu Xia; Shuaibing Liu; Ruijuan Liu; Suke Sun; Luyao Feng; Xueya Zhu; Xiaojian Zhang; Xin Tian; Lingbo Qu
Read article