Nomogram for Predicting Survival in Advanced Gastric Cancer after Neoadjuvant Chemotherapy and Radical Surgery

Added 50 days ago (28.07.2021)
Authors: Yonghe Chen, Dan Liu, Jian Xiao, Jun Xiang, Aihong Liu, Shi Chen, Junjie Liu, Xiansheng Hu, and Junsheng Peng
Read article