The Partial Role of KLF4 and KLF5 in Gastrointestinal Tumors

Added 52 days ago (28.07.2021)
Authors: Jun-Chen Li, Qiu-Han Chen, Rui Jian, Jiang-Rong Zhou, Yun Xu, Fang Lu, Jun-Qiao Li, and Hao Zhang
Read article