Non-Line-of-Sight Imaging with Picosecond Temporal Resolution

Added 57 days ago (28.07.2021)
Authors: Bin Wang, Ming-Yang Zheng, Jin-Jian Han, Xin Huang, Xiu-Ping Xie, Feihu Xu, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan
Read article