Healthcare, Vol. 9, Pages 949: Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Alzheimer’s Disease and Other Dementias

Added 294 days ago (28.07.2021)
Authors: Athina-Maria Aloizou; Georgia Pateraki; Konstantinos Anargyros; Vasileios Siokas; Christos Bakirtzis; Markos Sgantzos; Lambros Messinis; Grigorios Nasios; Eleni Peristeri; Dimitrios P. Bogdanos; Triantafyllos K. Doskas; Georgios Tzeferakos; Efthimios Dardiotis
Journal: Molecules
Read article