Inverse Agonist of Retinoid-Related Orphan Receptor-Alpha Prevents Apoptosis and Degeneration in Nucleus Pulposus Cells via Upregulation of YAP

Added 58 days ago (28.07.2021)
Authors: Tongzhou Liang, Jincheng Qiu, Shaoguang Li, Zhihuai Deng, Xianjian Qiu, Wenjun Hu, Pengfei Li, Taiqiu Chen, Zhancheng Liang, Hang Zhou, Bo Gao, Dongsheng Huang, Anjing Liang, and Wenjie Gao
Read article