Design and Ex Vivo Experimental Validations of the CMOS 256-pixel Photovoltaic-Powered Subretinal Prosthetic Chip with Auto-Adaptive Pixels for a Wide Image Illuminance Range

Added 294 days ago (27.07.2021)
Authors: Chung-Yu Wu; Hsuan-Hung Liu; Po-Hung Chen; Chuan-Chin Chiao; Fang-Liang Chu; Yueh-Chun Tsai; Po-Chun Chen; Wen-Yuan Tsai; Ying-Hsuen Wu; Chi-Kuan Tseng
Read article