Endoscopic management of biliary ascariasis: A case report

Added 380 days ago (27.07.2021)
Authors: Xing Wang; Yan-Lin Lv; Sheng-Nan Cui; Chang-Hao Zhu; Ying Li; Yao-Zhen Pan
Read article