Suppression of FGF5 and FGF18 Expression by Cholesterol-Modified siRNAs Promotes Hair Growth in Mice

Added 296 days ago (26.07.2021)
Authors: Jungang Zhao; Haojie Lin; Lusheng Wang; Keke Guo; Rongrong Jing; Xuenan Li; Yu Chen; Zhenlin Hu; Shuang Gao; Nuo Xu
Read article