Optically Reconfigurable Spin-Valley Hall Effect of Light in Coupled Nonlinear Ring Resonator Lattice

Added 55 days ago (23.07.2021)
Authors: Haofan Yang, Jing Xu, Zhongfei Xiong, Xinda Lu, Ruo-Yang Zhang, Hanghang Li, Yuntian Chen, and Shuang Zhang
Read article