Peptide 11R‑VIVIT promotes fracture healing in osteoporotic rats

Added 59 days ago (20.07.2021)
Authors: Changju Hou; Xuepeng Wang; Wu Jiang; Zhenyu Bian; Liulong Zhu; Maoqiang Li
Read article