<em>Il12a</em> Deletion Aggravates Sepsis-Induced Cardiac Dysfunction by Regulating Macrophage Polarization

Added 66 days ago (19.07.2021)
Authors: Zhen Wang; Menglin Liu; Di Ye; Jing Ye; Menglong Wang; Jianfang Liu; Yao Xu; Jishou Zhang; Mengmeng Zhao; Yongqi Feng; Shuwan Xu; Wei Pan; Zhen Luo; Dan Li; Jun Wan
Read article