Human Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cell Treatment of Severe COVID-19 Patients: A 3-Month Follow-Up Study Following Hospital Discharge

Added 60 days ago (19.07.2021)
Authors: Ganzhu Feng; Lei Shi; Tingrong Huang; Ningfei Ji; You Zheng; Huan Lin; Changming Niu; Yan Wang; Ruyou Li; Mao Huang; Xiaolin Chen; Lei Shu; Mingjing Wu; Kaili Deng; Jing Wei; Xueli Wang; Yang Cao; Jiaxin Yan
Read article