Oleanolic Acid Induces Autophagy and Apoptosis via the AMPK-mTOR Signaling Pathway in Colon Cancer

Added 301 days ago (19.07.2021)
Authors: Changxiao Hu, Yibo Cao, Ping Li, Xiaorong Tang, Minhui Yang, Shengliang Gu, Kai Xiong, Tian Li, and Tianbao Xiao
Read article