A novel CgIFNLP receptor involved in regulating ISG expression in oyster Crassostrea gigas

Added 67 days ago (19.07.2021)
Authors: Xue Qiao; Yanan Zong; Zhaoqun Liu; Yuanmei Li; Jihan Wang; Lingling Wang; Linsheng Song
Read article