HIF-1α activator DMOG inhibits alveolar bone resorption in murine periodontitis by regulating macrophage polarization

Added 62 days ago (19.07.2021)
Authors: Mei-Hua Chen; Yu-Hui Wang; Bing-Jing Sun; Li-Ming Yu; Qing-Qing Chen; Xin-Xin Han; Yue-Hua Liu
Read article