Comprehensive cardiac rehabilitation as the keystone in the secondary prevention of cardiovascular disease

Added 140 days ago (16.07.2021)
Authors: Anna Jegier; Dominika Szalewska; Agnieszka Mawlichanów; Tadeusz Bednarczyk; Zbigniew Eysymontt; Michał Gałaszek; Artur Mamcarz; Anna Mierzyńska; Ewa Piotrowicz; Ryszard Piotrowicz; Krzysztof Smarż; Edyta Smolis-Bąk; Ewa Straburzyńska-Migaj; Jadwiga Wolszakiewicz
Read article