USP48 Is Upregulated by Mettl14 to Attenuate Hepatocellular Carcinoma via Regulating SIRT6 Stabilization

Added 64 days ago (15.07.2021)
Authors: Lutao Du, Yang Li, Min Kang, Maoxiao Feng, Yidan Ren, Hongliang Dai, Yumin Wang, Yunshan Wang, Bo Tang
Read article