Effects of Smoking on ACE2 Expression Pattern: Risk and Severity of SARS-CoV-2 Infection

Added 74 days ago (15.07.2021)
Authors: Wenjuan Li; Rui Zheng; Rongpu Liang; Biao Wu; Chengqiang Wang; Li Zhuo; Maosheng Wu; Yusheng Jie; Bingliang Lin; Lihong Chang; Qintai Yang; Bo Wei; Yuqi Zhou
Read article