Cells, Vol. 10, Pages 1772: Potential Therapies Targeting Metabolic Pathways in Cancer Stem Cells

Added 73 days ago (13.07.2021)
Authors: Yao-An Shen; Chang-Cyuan Chen; Bo-Jung Chen; Yu-Ting Wu; Jiun-Ru Juan; Liang-Yun Chen; Yueh-Chun Teng; Yau-Huei Wei
Journal: Cells
Read article