Trps1 targets Ccnd1 to regulate mouse Leydig cell proliferation

Added 147 days ago (11.07.2021)
Authors: Jiandong Sun, Hua Li, Chengyu Lv, Eman Draz, Yue Liu, Zihang Lin, Weitao Hu, Kaien Mo, Jianmin Lin, Weiwei Xu, Shie Wang
Journal: Andrology
Read article