Image-based morphometric studies of human coronary artery bifurcations with/without coronary artery disease

Added 194 days ago (11.07.2021)
Authors: Xueping Chen; Jingxing Dai; Jiangguo Lin; Yueheng Wu; Jun Ouyang; Meiping Huang; Jian Zhuang; Ying Fang; Jianhua Wu
Read article