Laparoscopic lateral lymph node dissection in two fascial spaces for locally advanced lower rectal cancer

Added 323 days ago (09.07.2021)
Authors: Hui-Hong Jiang; Hai-Long Liu; A-Jian Li; Wen-Chao Wang; Liang Lv; Jian Peng; Zhi-Hui Pan; Yi Chang; Mou-Bin Lin
Read article