SIRT6 inhibits inflammatory response through regulation of NRF2 in vascular endothelial cells

Added 72 days ago (08.07.2021)
Authors: Yanhao He; Guangde Yang; Lijing Sun; Hongqian Gao; Feng Yao; Zhen Jin; Zihan Zheng; Lifang Chen; Weirong Wang; Nanbo Zheng; Rong Lin
Read article