He-Jie-Shen-Shi Decoction as an Adjuvant Therapy on Severe Coronavirus Disease 2019: A Retrospective Cohort and Potential Mechanistic Study

Added 327 days ago (05.07.2021)
Authors: Haibo Hu; Kun Wang; Li Wang; Yanjun Du; Juan Chen; Yongchun Li; Chuanbo Fan; Ning Li; Ying Sun; Shenghao Tu; Xuechao Lu; Zhaoshan Zhou; Huantian Cui
Read article