Skin Microbiota of the Captive Giant Panda (Ailuropoda Melanoleuca) and the Distribution of Opportunistic Skin Disease-Associated Bacteria in Different Seasons

Added 152 days ago (05.07.2021)
Authors: Xiaoping Ma; Gen Li; Chao Yang; Ming He; Chengdong Wang; Yu Gu; Shanshan Ling; Sanjie Cao; Qigui Yan; Xinfeng Han; Yiping Wen; Qin Zhao; Rui Wu; Junliang Deng; Zhicai Zuo; Shumin Yu; Yanchun Hu; Zhijun Zhong; Guangneng Peng
Read article