Quantitative Evaluation of the Trauma of CT Navigation PELD and OD in the Treatment of HLDH: A Randomized, Controlled Study

Added 148 days ago (03.07.2021)
Authors: Bing Ran; Jun Wei; Jun Yang; Qiong Zhong; XinRong Chen; XinYuan Wen; Yong Liu; Jian Wang
Read article