Effect of Antibacterial Root Canal Sealer on Persistent Apical Periodontitis

Added 83 days ago (02.07.2021)
Authors: Zheng Wang; Ge Yang; Biao Ren; Yuan Gao; Xian Peng; Mingyun Li; Hockin H K Xu; Qi Han; Jiyao Li; Xuedong Zhou; Lei Cheng
Read article