An Oncolytic Virus Expressing IL15/IL15R{alpha} Combined with Off-the-Shelf EGFR-CAR NK Cells Targets Glioblastoma

Added 80 days ago (01.07.2021)
Authors: Rui Ma, Ting Lu, Zhenlong Li, Kun-Yu Teng, Anthony G. Mansour, Melissa Yu, Lei Tian, Bo Xu, Shoubao Ma, Jianying Zhang, Tasha Barr, Yong Peng, Michael A. Caligiuri, Jianhua Yu
Read article