Mutated SPOP E3 Ligase Promotes 17{beta}HSD4 Protein Degradation to Drive Androgenesis and Prostate Cancer Progression

Added 79 days ago (01.07.2021)
Authors: Lei Shi, Yuqian Yan, Yundong He, Binyuan Yan, Yunqian Pan, Jacob J. Orme, Jun Zhang, Wanhai Xu, Jun Pang, Haojie Huang
Read article