Nicotine-Induced ILF2 Facilitates Nuclear mRNA Export of Pluripotency Factors to Promote Stemness and Chemoresistance in Human Esophageal Cancer

Added 79 days ago (01.07.2021)
Authors: Yue Li, Meng Wang, Muwen Yang, Yunyun Xiao, Yunting Jian, Dongni Shi, Xiangfu Chen, Ying Ouyang, Lingzhi Kong, Xinjian Huang, Jiewen Bai, Yameng Hu, Chuyong Lin, Libing Song
Read article