Long Noncoding RNA CTD-2245E15.3 Promotes Anabolic Enzymes ACC1 and PC to Support Non-Small Cell Lung Cancer Growth

Added 80 days ago (01.07.2021)
Authors: Chen Wang, Xiangfeng Meng, Yu Zhou, Jing Yu, Qing Li, Zhicong Liao, Yuanyuan Gu, Jiayi Han, Shuo Linghu, Zichen Jiao, Tao Wang, Chen-Yu Zhang, Xi Chen
Read article