Developing an enhanced recovery after surgery program for oncology patients who undergo hip or knee reconstruction surgery

Added 329 days ago (30.06.2021)
Authors: Maria Bourazani; Eleni Asimakopoulou; Chrysseida Magklari; Nikolaos Fyrfiris; Ioannis Tsirikas; Giakoumis Diakoumis; Martha Kelesi; Georgia Fasoi; Theodoros Kormas; Gunhild Lefaki
Read article