Cell landscape atlas for patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary endarterectomy constructed using single-cell RNA sequencing

Added 338 days ago (22.06.2021)
Authors: Ran Miao; Xingbei Dong; Juanni Gong; Yidan Li; Xiaojuan Guo; Jianfeng Wang; Qiang Huang; Ying Wang; Jifeng Li; Suqiao Yang; Tuguang Kuang; Jun Wan; Min Liu; Zhenguo Zhai; Jiuchang Zhong; Yuanhua Yang
Journal: Aging
Read article