Children, Vol. 8, Pages 522: Growth Abnormalities as a Risk Factor of Adverse Neonatal Outcome in Hypertensive Pregnancies—A Single-Center Retrospective Cohort Study

Added 334 days ago (19.06.2021)
Authors: Anna Kajdy; Stepan Feduniw; Jan Modzelewski; Dorota Sys; Dagmara Filipecka-Tyczka; Katarzyna Muzyka-Placzyńska; Paweł Kiczmer; Bartłomiej Grabowski; Michał Rabijewski
Journal: Molecules
Read article