Characterization of fragment sizes, copy number aberrations and 4‐mer end motifs in cell‐free DNA of hepatocellular carcinoma for enhanced liquid biopsy‐based cancer detection

Added 93 days ago (17.06.2021)
Authors: Chao Jin, Xiaonan Liu, Wenyuan Zheng, Liping Su, Yang Liu, Xu Guo, Xiaoming Gu, Hongping Li, Bo Xu, Gang Wang, Jiyan Yu, Qiong Zhang, Dengke Bao, Shaogui Wan, Fei Xu, Xiaohuan Lai, Jiayun Liu, Jinliang Xing
Read article