BMP2 immune complexes promote new bone formation by facilitating the direct contact between osteoclasts and osteoblasts

Added 344 days ago (16.06.2021)
Authors: Yamei Xu; Yao Yang; Ziyi Hua; Shuang Li; Zhenyu Yang; Qianzi Liu; Gang Fu; Ping Ji; Qingqing Wu
Journal: Biomaterials
Read article