Whole exome sequencing reveals a novel LRBA mutation and clonal hematopoiesis in a common variable immunodeficiency patient presented with hemophagocytic lymphohistiocytosis

Added 217 days ago (16.06.2021)
Authors: Yanling Ren, Feng Xiao, Fei Cheng, Xin Huang, Jianhu Li, Xiaogang Wang, Wei Lang, Xinping Zhou, Jianping Lan and Hongyan Tong
Read article