The Use of Aerosolized Medications in Adult Intensive Care Unit Patients: A Prospective, Multicenter, Observational, Cohort Study

Added 224 days ago (16.06.2021)
Authors: Shan Lyu; Jie Li; Mengmeng Wu; Dehua He; Tinggan Fu; Fang Ni; Xu Tan; Guanghan Wu; Binhai Pan; Liucun Li; Haiyan Wang; Guilan Zeng; Zhong Ni; Wei Tan; Yajuan Zong; Lihua Chen; Ping Liu; Hao Qin; Ping He; Liu Zhang; Youzhong An; Zongan Liang; Respiratory Care Committee in Chinese Thoracic Society
Read article