IJERPH, Vol. 18, Pages 6399: The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Perception of Health and Treatment-Related Issues among Patients with Phenylketonuria in Poland—The Results of a National Online Survey

Added 385 days ago (13.06.2021)
Authors: Dariusz Walkowiak; Bożena Mikołuć; Renata Mozrzymas; Łukasz Kałużny; Bożena Didycz; Dorota Korycińska-Chaaban; Michał Patalan; Joanna Jagłowska; Agnieszka Chrobot; Ewa Starostecka; Joanna Zarębska; Jarosław Walkowiak
Journal: Molecules
Read article